szybka konsultacja
Blog

Czym jest billboard sponsorski?

Co to jest billboard sponsorski? 

Billboard sponsorski nazywany jest zamiennie sponsoringiem telewizyjnym, bądź wskazaniem sponsora.

Stacje telewizyjne, w których emitowana jest tego rodzaju forma wideo, definiują ją jako bezpośrednie bądź pośrednie finansowanie lub współfinansowanie seriali, programów lub innych przekazów telewizyjnych.

Jest to wykonywane przez podmiot, który nie jest nadawcą czy producentem audycji. Głównym celem wykorzystywania billboardu sponsorskiego jest rozreklamowanie i upowszechnienie wizerunku marki czy firmy.  

Billboard sponsorski to nie reklama? – polecamy ten artykuł. 

Reklamowanie produktu za pomocą billboardu sponsorskiego

Billboard sponsorski to bardzo atrakcyjny sposób reklamowania swojej marki. Pojawianie się filmu przed daną produkcją telewizyjną daje gwarancję tego, że tego typu materiał trafia do szerokiego grona odbiorców i przyczynia się do wzrostu popularności firmy.

Dodatkowo takie działanie znacznie podnosi prestiż i renomę marki. Należy zaznaczyć, że chcąc korzystać ze sponsoringu telewizyjnego, warto stosować się do odgórnych zaleceń i wymogów.

W tego rodzaju produkcjach można bowiem promować jedynie wizerunek marki, a nie jej towary. W materiale dozwolone jest pojawienie się produktów, jednak nie należy umieszczać o nich żadnych informacji poza nazwą. Jest to główna zasada, do której stosowanie się jest obowiązkowe. 

billboard sponsorski

Billboard sponsorski a spot reklamowy 

Niektórzy mylą pojęcie billboardu sponsorskiego ze znaną powszechnie reklamą. Istnieją jednak różnice, które sprawiają, że są to dwie zupełnie oddzielne od siebie formy promocji.

Najważniejszą z nich jest wyżej wskazana zasada dotycząca billboardu sponsorskiego, polegająca na braku możliwości rozpowszechniania produktu, co jest dozwolone w spotach reklamowych. Innymi kwestiami różnicującymi są:

 • długość – billboard sponsorski jest znacznie krótszy od reklamy,
 • treść – sponsoring telewizyjny nie może zawierać treści dotyczących sprzedaży takich, jak „od jutra w sklepach”,
 • merytoryka – we wskazanie sponsora nie należy popierać idei czy wartości,
 • dźwięk – w billboardzie sponsorskim nie wolno umieszczać materiałów dźwiękowych, które kojarzone są ze spotów reklamowych, ścieżka dźwiękowa musi być oryginalna.   

Ostatnia zasada jest szczególnie podkreślona w umowie, która zawierana jest pomiędzy stacją telewizyjną a przedstawicielem marki.

Podpisuje się specjalne oświadczenie, które podkreśla, że w billboardzie sponsorskim nie użyto wizualizacji i dźwięków wykorzystanych wcześniej w spotach reklamowych.

Billboard sponsorski – ile powinien trwać?

To, czy stacja telewizyjna zdecyduje się na emisję danego billboardu sponsorskiego, zależy przede wszystkim od jego długości i zawartości. W zależności od tego ile sponsorów jest ujętych w danej produkcji, czas trwania powinien wynosić odpowiednio:

 • 8 sekund w przypadku jednego sponsora,
 • 16 sekund w przypadku dwóch sponsorów,
 • 24 sekundy w innego rodzaju przypadkach.

Taki czas znacząco ogranicza możliwości promocji, dlatego treść filmu należy dokładnie przemyśleć. Powinna ona być jak najbardziej konkretna, a dodatkowo zrozumiała i łatwa w odbiorze. 

O czym jeszcze należy pamiętać, tworząc billboard sponsorski?

Przed rozpoczęciem tworzenia całego scenariusza i zanim rozpocznie się produkcja, należy dokładnie dowiedzieć się, jakie warunki powinien spełniać billboard sponsorski. Podczas produkcji billboardu sponsorskiego: 

 • należy obowiązkowo użyć słowa „sponsor” bądź różnego rodzaju jego odmian,
 • mile widziane jest zawarcie nazwy danej firmy,
 • nie wolno bezpośrednio zwracać się do widzów,
 • nie należy stosować zwrotów opisowych, pytań retorycznych, przymiotników stopniowanych,
 • nie można zachęcać do skorzystania z usług,
 • trzeba zrezygnować z elementów porównawczych typu wykresy. 

Rozwiązaniem najczęściej stosowanym jest korzystanie ze zwrotów takich, jak „sponsorem programu jest firma X”, „sponsorem programu jest producent towaru (usługi) X”. Jest to treść akceptowalna i wiele producentów decyduje się na wykorzystanie jej w treści materiału. 

dom produkcyjny Kraków Warszawa

Billboard sponsorski – co wolno? 

Poza tym, że przy produkcji billboardu sponsorskiego należy mieć na uwadze wiele zakazów związanych z tego rodzaju materiałem, istnieją również elementy, które warto w nim wykorzystać. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • kreatywność – pokazanie jedynie logo marki i produktu nie jest obowiązkowe, można na przykład wykorzystać również krótkie scenki bez dialogów,
 • produkty – w treści może być wspomniany jedynie nazwa towaru, jednak na obrazie można pokazać kilka produktów lub usług oferty,
 • atuty – w billboardzie sponsorskim możliwe jest ukazanie adresu strony internetowej sponsora oraz zdobytych nagród. 

Dobrze stworzony sponsoring telewizyjny jest krótki i treściwy, a jednocześnie pełni funkcję promocyjną marki. Aby mieć pewność, że klip jest stworzony odpowiednio i profesjonalnie, warto korzystać z usług profesjonalistów.