wyślij brief
Blog

Kto pracuje przy produkcji filmu?

Kto z ekipy filmowców pracuje przy produkcji filmu?

Produkcja filmowa nie dotyczy jedynie aktorów biorących udział w filmie, ale także całego sztabu osób zajmujących się działalnością poza kamerami.

Za efekt finalny odpowiada często kilka, a nawet kilkanaście ludzi. Ostateczny skład profesjonalistów zależy od tego, jakie wideo jest tworzone oraz jaki budżet może być na niego przeznaczony. 

Do produkcji filmowych najlepiej zatrudniać profesjonalistów, dzięki czemu zyskuje się gwarancję powstania wysokiej jakości wideo.  

Preprodukcja – kto pracuje na planie filmowym?

Preprodukcja filmowa obejmuje wszystkie działania związane z planowaniem wideo. Jest to pierwszy etap powstawania materiału, gdzie ustalane są jego główne cele i format.

Osoby, które pracują podczas preprodukcji, nie zawsze pojawiają się na samym planie zdjęciowym. Często pełnią one rolę typowo twórczą.  

Producent 

Producent zajmuje się planowaniem całej projekcji oraz odpowiada za to, kto pracuje przy produkcji filmu. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiednich członków zespołu, tak aby na pokładzie nikogo nie brakowało.

Jest to często osoba, będąca pośrednikiem pomiędzy klientem a całym sztabem realizatorskim.  

Scenarzysta  

Scenarzysta jest odpowiedzialny za napisanie całego scenariusza, uwzględniając potrzeby klienta i możliwości finansowe oraz materialne, jakimi dysponuje się podczas całej produkcji. To on tworzy opis scen oraz pisze dialogi bohaterów. 

W przypadku filmów reklamowych, tworzenie scenariusza jest często konsultowane ze specjalistą do spraw reklamy i marketingu, dzięki czemu materiał w profesjonalny sposób zachęca do zakupu produktu bądź skorzystania z danej usługi. 

kto pracuje przy produkcji filmu

Produkcja – kto pracuje przy filmie 

Produkcja to czas wykonywania tzw. zdjęć, podczas których tworzone są materiały umożliwiające montaż filmu.

Każda rola na planie filmowym jest bardzo ważna, ponieważ nawet jeden niedziałający sektor może przyczynić się do pewnych niedociągnięć widocznych w finalnym projekcie.

Wszystkie osoby powinny ze sobą współgrać, tworząc skoordynowaną ekipę filmową.

Reżyser 

Reżyser na planie filmowym pilnuje tego, aby wszystkie ujęcia były zgodne z zamysłem scenarzysty.

Stanowi tzw. pierwsze skrzypce na planie zdjęciowym i zajmuje się głównie artystyczną wizją całego projektu. Kieruje pracą aktorów, tak aby jak najlepiej weszli oni w swoje role.  

Kierownik planu 

Kierownik planu zajmuje się przygotowywaniem całego procesu powstawania produkcji filmowej. Organizację dnia zdjęciowego zaczyna od sprawdzenia lokalizacji, ustawienia wszystkich elementów potrzebnych zarówno do odegrania sceny, jak i jej nakręcenia.

Podczas zdjęć kieruje wszystkimi osobami, pilnując porządku i harmonogramu działań. Jest odpowiedzialny za to, aby praca na planie przebiegała szybko i płynnie. 

Operator 

Operator to osoba, która powinna świetnie dogadywać się z głównym reżyserem. Jego zadaniem jest bowiem odzwierciedlać za pomocą kamery to, czego oczekuje osoba odpowiedzialna za wizję całej produkcji. Operator filmowy zajmuje się takimi rzeczami, jak: 

    • ustawianie kadru, 

    • planowanie umiejscowienia kamer, 

    • dobieranie oświetlenia (po konsultacji z oświetleniowcem). 

Operator czuwa nad tym, aby kadry filmowe były jak najbardziej zadowalające dla producentów, jak i widzów.

filmy promocyjne - produkcja filmowa 

Operator kamery 

Zadaniem operatora kamery jest uchwycenie kadrów zaplanowanych z reżyserem obrazu. Jest on odpowiedzialny za prawidłowy dobór aparatów oraz odpowiednie rozplanowanie przemieszczania się kamer.

Może to być ruch statyczny, uzyskiwany za pomocą kamer umieszczanych na statywach, bądź dynamiczny, który powstaje dzięki mocowaniu aparatów na specjalnych wózkach, umożliwiających bezproblemowe przemieszczanie się sprzętu.  

Oświetleniowiec 

Aby obraz filmu był finalnie jakościowy, ważne jest ustawienie na planie odpowiednich lamp. Muszą one znaleźć się w prawidłowych miejscach, tak aby zapewnić jak najlepsze światło na planie zdjęciowym.

Osoba, która jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich efektów świetlnych, nazywana jest oświetleniowcem.

Często jest to profesjonalny elektryk, który wykonał dodatkową specjalizację umożliwiającą pracę na planie filmowym.  

Realizator dźwięku 

Na planie często mogą pojawiać się zakłócenia w postaci hałasu. Nawet lekki szum może być słyszalny w końcowym projekcie.

Na planie filmowym powinien znaleźć się realizator dźwięku, który odpowiada za prawidłową rejestrację wszystkich dźwięków. Często reguluje on głośność mowy aktorów i odpowiada za ustawienie mikrofonów na planie.  

Charakteryzator i kostiumograf 

Na planie filmowym nie może zabraknąć osób dbających o wygląd aktorów, czyli charakteryzatora i kostiumografa.

To funkcje, które polegają między innymi na wykonywaniu odpowiednich makijaży, a także dobieraniu adekwatnych do danej sceny kostiumów. 

Charakteryzacja ma niemałe znaczenie podczas produkcji, ponieważ często stwarza ona odpowiedni nastrój i klimat panujący w danym ujęciu. 

video content marketing

Scenograf 

Aranżacja przestrzeni, zaopatrzenie planu filmowego w odpowiednie elementy dekoracji oraz dobór gadżetów i akcesoriów niezbędnych do nakręcenia sceny to obowiązki scenografa.

Odpowiada on za wygląd całego wnętrza, w którym odbywa się produkcja filmu. W przypadku bardziej skomplikowanych realizacji, takich jak filmy science fiction, jego praca jest dość sporym wyzwaniem i wymaga kreatywności. 

Postprodukcja – kto pracuje przy tworzeniu filmu

Zakończenie zdjęć prowadzi do kolejnego etapu produkcji filmowej, jakim jest postprodukcja. 

Jest to ostatni krok powstawania wideo, gdzie najważniejszą rolę odgrywa montaż stworzonych na planie zdjęciowym materiałów. Postprodukcja obejmuje również prace końcowe w znaczeniu korekcji barwnych i dźwiękowych. 

Montażysta obrazu 

Powstałe na etapie produkcji zdjęcia i ścieżki dźwiękowe należy odpowiednio złożyć w całość. Jest to zadanie montażysty, odpowiedzialnego za końcowy efekt filmu.

Często proces montażu jest bardzo długi, ponieważ wymaga sporej pracy, polegającej nie tylko na złożeniu materiałów w jeden plik, ale także zabiegach pielęgnacyjnych takich, jak redukcja szumów obrazu czy wzmocnienie nasycenia kolorów.  

Dźwiękowiec 

Dźwiękowiec to osoba odpowiedzialna za dopasowanie dźwięku i efektów dźwiękowych do obrazu. Jego zadaniem jest dopasowanie intensywności dźwięku odpowiednio do danej sceny.

Czasami jest to ta sama osoba, która była odpowiedzialna za realizację dźwięków podczas trwania zdjęć. Dźwiękowiec powinien posiadać wiedzę z zakresu obróbki oraz montażu plików audio.  

Poszczególni specjaliści posiadają konkretne zadania, potrzebne do powstania produkcji filmowej, jednak na samym planie zdjęciowym pracuje znacznie więcej osób. 

Potrzebni są aktorzy, dublerzy czy statyści. Tak naprawdę liczba osób na planie filmowym oraz w każdym innym etapie powstawania wideo jest uzależniona od potrzeb związanych z oczekiwanym efektem końcowym.